IFED / EAED

Česká akademie dentální estetiky byla 21. února 2008 přijata za právoplatného člena Mezinárodní federace estetické stomatologie (IFED). Hlasování proběhlo na valném shromáždění členů v Chicagu (USA).

Plánované akce EAED: www.eaed.org
Web-site address: www.fed.org
Facebook News and Events: www.facebook.com/IFEDNewsandEvents
Facebook Clinical Page: www.facebook.com/IFEDClinical
Twitter Page: twitter.com/infoifed1