Česká akademie dentální estetiky je již od svého vzniku zapojena do mezinárodní federace společností zabývajících se orofaciální estetikou – IFED, která sdružuje 33 národních akademií. V současnosti se ucházíme o pořádání celosvětového kongresu IFED v Praze v roce 2023. O naši reprezentaci se dlouhodobě stará MUDr. Eva Tuzarová, která k nám dokázala přivést mnohé proslulé přednášející.