Poslání akademie

Česká Akademie Dentální Estetiky

Hlavním důvodem pro založení České akademie dentální estetiky je prosazování a podněcování ke zvyšování kvality klinické práce v zubním lékařství. Akademie a její členové chápou dentální estetiku jako jednotu perfektní funkce a přirozeného vzhledu. Činností ČADE je vyhledávání zdrojů, organizování přednášek a kurzů. Vše za účelem dosažení maximální kvality klinických výsledků. Za ideální nepovažujeme pouze to, co splňuje kritéria ideální krásy, ale prioritami jsou dlouhodobá funkce rekonstrukce a minimální intervence do zdravých tkání zubu, zachování vitality. ČADE a její členové chtějí vytvářet klinické protokoly, které pomohou praktickým zubním lékařům a laborantům dosahovat moderními metodami předvídatelných výsledků. Všechny postupy musejí být vždy prováděny s ohledem na obecné etické principy. Členové akademie aktivně sdílí své poznatky s ostatními ve prospěch našich pacientů.

Mission Statement

Czech Academy of Dental Esthetics

The principal reason for establishing The Czech Academy of Dental Esthetics (CADE) is to promote and encourage clinical excellence in the dental profession. The academy and its members perceive dental esthetics as an unity of perfect function and natural appearance. The activity of CADE consists of seeking literature and organising lectures and workshops leading to supreme clinical results which should not be considered only from the perspective of ideal beauty. The priority is also to achieve longevity of the restoration along with minimum intervention preserving vitality of teeth and any sound dental tissue. CADE wants to institute clinical protocols helping the clinicians to manage the modern methods of treatment with predictible outcome. Any procedure should always be done with respect to common ethical principles. Members of the academy share knowledge with others actively to improve professionality for the benefit of our patients.