Poslání akademie

Česká Akademie Dentální Estetiky

Hlavním důvodem pro založení České akademie dentální estetiky je prosazování a podněcování ke zvyšování kvality klinické práce v zubním lékařství. Akademie a její členové chápou dentální estetiku jako jednotu perfektní funkce a přirozeného vzhledu. Činností ČADE je vyhledávání zdrojů, organizování přednášek a kurzů. Vše za účelem dosažení maximální kvality klinických výsledků. Za ideální nepovažujeme pouze to, co splňuje kritéria ideální krásy, ale prioritami jsou dlouhodobá funkce rekonstrukce a minimální intervence do zdravých tkání zubu, zachování vitality. ČADE a její členové chtějí vytvářet klinické protokoly, které pomohou praktickým zubním lékařům a laborantům dosahovat moderními metodami předvídatelných výsledků. Všechny postupy musejí být vždy prováděny s ohledem na obecné etické principy. Členové akademie aktivně sdílí své poznatky s ostatními ve prospěch našich pacientů.

Mission Statement

Czech Academy of Dental Esthetics

The principal reason for establishing The Czech Academy of Dental Esthetics (CADE) is to promote and encourage clinical excellence in the dental profession. The academy and its members perceive dental esthetics as an unity of perfect function and natural appearance. The activity of CADE consists of seeking literature and organising lectures and workshops leading to supreme clinical results which should not be considered only from the perspective of ideal beauty. The priority is also to achieve longevity of the restoration along with minimum intervention preserving vitality of teeth and any sound dental tissue. CADE wants to institute clinical protocols helping the clinicians to manage the modern methods of treatment with predictible outcome. Any procedure should always be done with respect to common ethical principles. Members of the academy share knowledge with others actively to improve professionality for the benefit of our patients.

Česká akademie dentální estetiky (ČADE) vznikla v roce 2007 jako odborná společnost, jejímž hybatelem byla skupina zubních lékařů v čele s MUDr. Danielem Černým, Ph.D., MUDr. Evou Tuzarovou, MUDr. Danielem Svobodou, MUDr. Radoslavem Lacinou, MUDr. Martinem Šrytrem a dalšími. Estetika není pouze doménou jedné odbornosti, ale pro její dosažení je zapotřebí – na rozdíl od obecného trendu k čím dál užší specializaci – znalosti lékaře naopak široce integrovat. To vyžaduje jak vytvoření odborného týmu, tak také vzdělávání jeho jednotlivých členů. A právě proto vznikla Česká akademie dentální estetiky.

KAM SMĚŘUJEME

Cílem společnosti je rozšiřovat povědomí o estetice v oblasti zubního lékařství, vzdělávat odbornou i laickou veřejnost a představovat platformu, na které se budou setkávat všichni odborníci přispívající svou prací k dosažení estetického výsledku. Tento estetický výsledek se neomezuje pouze na úsměv, ale cílem je jeho zasazení do obličeje jako celku. Jinými slovy: jde nám o rozvoj esteticky zaměřené interdisciplinární terapie v oblasti zubního lékařství. Proto jsou členy ČADE nejen zubní lékaři různých specializací, ale také zubní technici.

ČLENSTVÍ V ČADE

Členem ČADE se může stát kterýkoli odborník z oblasti zubního lékařství, tedy také zubní technik či dentální hygienistka. Při splnění dalších podmínek se pak může stát i členem certifikovaným, jehož povinností je – kromě prezentace vlastních případů v rámci akademie – reprezentovat společnost a pomocí publikací, přednášek a další činnosti naplňovat její cíle. Akademie také vzácně uděluje čestné členství lidem, kteří se mimořádně zasloužili o její rozvoj. Bližší informace o členství a další činnosti jsou dostupné na webových stránkách společnosti.

NAŠE AKTIVITY

Česká akademie dentální estetiky je již od svého vzniku zapojena do mezinárodní federace společností zabývajících se orofaciální estetikou – IFED, která sdružuje 33 národních akademií. V současnosti se ucházíme o pořádání celosvětového kongresu IFED v Praze v roce 2023. O naši reprezentaci se dlouhodobě stará MUDr. Eva Tuzarová, která k nám dokázala přivést mnohé proslulé přednášející. Hlavním bodem našeho každoročního programu je výroční kongres ČADE, na který se vždy snažíme získat zajímavého přednášejícího ze zahraničí s výjimečnou erudicí pro estetiku v oblasti zubního lékařství. Dáváme mu dostatečný prostor, aby mohl skutečně komplexně a do detailu prezentovat svůj koncept a měl dost prostoru i pro klinické detaily, ne pouze předvedení svých výsledků. Samostatnou přednášku připravuje také jeden tuzemský odborník, který tak získává srovnání s přednášejícím s mezinárodními zkušenostmi a špičkovou světovou úrovní. Publikum si pak může vytvořit nejen obrázek o současných trendech, ale dokáže také vyhodnotit kvalitu českých špičkových odborníků. V posledních letech se nám podařilo přitáhnout přednášející, kteří jsou mezinárodně uznávaní (např. Arndt Happe, Vincent Kokich jr. a další), i ty, kteří na tuto úroveň aspirují (MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MUDr. Martin Tomeček, MUDr. Petr Hajný a další).
Další akcí, kterou pořádáme, je workshop pro členy, kde lze v užším kruhu diskutovat nad odbornými problémy i navázat přátelské vztahy a vyměnit si zkušenosti z mnoha souvisejících oblastí, jako je např. provoz praxe, work/life balance apod. Na workshopu v roce 2019 měl zubní technik Jakub Hošek velmi kreativní prezentaci, při které zapojil do aktivní spolupráce všechny účastníky. I v letošním roce jsme měli nachystaný atraktivní program s 3D skenováním a modelováním, ale současná krizová situace kolem koronaviru si vynutila jeho odložení.

CO AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME

  • Na sobotu 13. června 2020 plánujeme pravidelný, již 13. výroční kongres ČADE, na který se nám podařilo z Německa pozvat vycházející světovou hvězdu dr. Martina Gollnera se spolupracujícím zubním technikem Stefanem Pichou. Kromě svého konceptu estetických rekonstrukcí budou prezentovat svůj způsob komunikace mezi ordinací a zubní laboratoří. Na závěr kongresu pak na téma interdisciplinární spolupráce z pohledu ortodontisty promluví MUDr. Jiří Baumruk z Plzně.
  • Jako společnost se také spolu s Českou ortodontickou společností a Českou stomatochirurgickou společností podílíme na pořádání autotransplantačního kongresu, který se měl konat na konci května, ale byli jsme nuceni jej pro celosvětovou pandemii přeložit na příští rok – bude se konat 13. – 15. 5. 2021. Máme přislíbenou účast vynikajících řečníků včetně zakladatelů a průkopníků, jakými jsou Jens Ove Andreasen z Dánska či Mitsuhiro Tsukiboshi z Japonska. Věříme, že nám tito přednášející zachovají přízeň a do příštího roku budeme schopni program ještě více vyšperkovat.
  • Na podzim 2020 plánujeme workshop s chirurgickým zaměřením pod vedením MUDr. Jiřího Kruga, Ph.D., a pravděpodobně jej ještě rozšíříme o program workshopu, který jsme nyní museli zrušit.


Naším dalším projektem, zatím ve stavu zrodu, je vytvoření souvislého vzdělávacího curricula v oblasti estetiky, které by absolventům umožnilo pochopit neodhalená zákoutí estetiky a interdisciplinární spolupráce a jehož hlavním cílem by byla schopnost absolventa plánovat do důsledku náročnější interdisciplinární ošetření a vést takto spolupracující tým. Nad projektem už se sešli certifikovaní členové ČADE a na prodlouženém víkendu začátkem roku přednesli své představy o náplni takového curricula. Mezi lektory budou patřit např. MUDr. Petr Barták, MUDr. Jiří Krug, Ph.D., MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D., MUDr. Jan Špiller, MUDr. Martin Tomeček, MUDr. Ivo Marek, Ph.D., a řada dalších. Start tohoto vzdělávacího projektu předpokládáme v roce 2021.