Valné hromady

Zápis Valná hromada 30. 4. 2021 Dalešice

Dne 30. 4.2021 se konalo v Pivovaru Dalešice (Dalešice 71) zasedání valného shromáždění ČADE. Dle prezenční listiny bylo přítomno 21 členů z 39 registrovaných ke dni 30. 4.2021. Někteří členové byli v zastoupení. Valné shromáždění bylo dle stanov ČADE usnášeníschopné.
Po zprávě hospodáře o výsledcích hospodaření akademie za rok 2018-2020 přistoupilo shromáždění k volbě výboru ČADE na volební období 1. 1. 2021-31. 12. 2022.
Do výboru byli zvoleni jednomyslně MUDr. Filip Georges, MUDr. Jiří Kaplan, MUDr. Jan Špiller.
Na místě se členové výboru domluvili na konání prvního jednání výboru dne 1. 5. 2021.

Dne 1. 5. 2021 se konalo první zasedání výboru ČADE. Dle prezenční listiny byli všichni tři členové výboru přítomni. 
Po diskuzi členů o možnostech a vizích spolku v dalším období přistoupil výbor ČADE k volbě jednotlivých funkcí výboru ČADE na volební období 1. 1. 2021-31. 12. 2022.
Prezidentem byl jednomyslně zvolen MUDr. et MDDr. Jiří Kaplan
Viceprezidentem byl jednomyslně zvolen. MUDr. Jan Špiller
Hospodářem byl jednomyslně zvolen MUDr. Filip Georges

 


Zápis Workshop a Valná hromada 19. 1. 2019 Mělník

celkem účastníků 21, z toho 10 členů ČADE (3 členové výboru) a 11 hostů nečleni
přítomno z 18 platících členů ČADE za rok 2018 celkem 10, celková účast 21
Výbor: prezident Martin Šrytr, hospodář Jiří Kaplan, člen Jan Streblov

1. Představení výboru ČADE a zahájení přednáškou Jakuba Hoška, následovala přednáška Jana Streblova
2. Prezentace kazuistik 2 zájemců o certifikované členství v ČADE - dr. Filip Georges a dr. Michal Novosad. Rozhodnutí o schválení členství proběhne na dalším setkání výboru ČADE.
setkání výboru ČADE 28. 1. 2019 - výbor prezentace schválil a rozhodl tak o udělení certifikovaného členství zájemcům. Certifikáty budou slavnostně předány na 12. výročním kongresu ČADE 1. 6. 2019.

3. Valná hromada ČADE:

a) VH bude probíhat na konci ledna pravidelně.
b) Volební období změníme funkčně od ledna do ledna - změna stanov na rejstříkovém soudu.
c) Volba výkonného výboru - kandidáti:
Jan Streblov - prezident
Jiří Kaplan - hospodář
Filip Georges - člen výboru
d) Zpráva o hospodaření za rok 2018 - předložil hospodář Jiří Kaplan 
Zpráva schválena: 9 hlasovalo pro, 1 se zdržel
e) Volba výboru na nové volební období 1. 2. 2019-31. 1. 2021:
člen výboru Filip Georges: 9 hlasuje pro, 1 se zdržel
hospodář Jiří Kaplan: 9 hlasuje pro, 1 se zdržel
prezident Jan Streblov: 9 hlasuje pro, 1 se zdržel
f) Představení vizí směřování ČADE nového výboru a prezidenta
g) Členské příspěvky pro rok 2019 zůstávají 5000 Kč, rozdělené do dvou částek.


Zápis Workshop a Valná hromada 27. 1. 2018 Mníšek pod Brdy

celkem účastníků 10, z toho 8 členů ČADE (3 členové výboru) a 2 hosté nečleni

1. Představení výboru ČADE a seznámení se se členy a potenciálními členy.
2. Zahájení Workshopu a  přednáška Jiřího Kaplana na téma "BOPT tipy a triky".
3. Valná hromada ČADE:
    a) Valná hromada si odhlasovala (celkem 8 hlasujících, z toho 8 hlasů pro), že Valná hromada bude pravidelně každý rok poslední víkend v lednu. V roce 2019 bude na Moravě.
    b) Zprávu o hospodaření ČADE přednesl Jiří Kaplan. Pokud by nebyl kongres, tak jsou výdaje vyšší než příjmy. Z toho pramení nutnost zvýšení členských příspěvků na 5.000 Kč, aby ČADE mohla dál pokračovat. Navrženo a odsouhlaseno rozdělení platby 5.000 Kč na členský příspěvek 500 Kč a platbu 4.500 Kč za workshop, kterého je člen povinen se zúčastnit, pokud se řádně neomluví (celkem 8 hlasujících, z toho 8 hlasů pro). Toto platí již od roku 2018. Asistentka Ivana Bartůňková obvolá stávající členy ČADE a po dohodě vystaví faktury.
    c) Návrh na odměnu členům výboru za jejich práci. Výbor si odměnu nežádá, ale KAŽDÝ člen ČADE, který někam pojede s cílem reprezentovat ČADE, má po odsouhlasení výborem ČADE možnost na toto získat finanční příspěvek. (celkem 8 hlasujících, z toho 8 hlasů pro)
    d) Druhým přednášejícím na kongresu 2018 bude dr. Martin Tomeček.
4. Pokračování Workshopu a přednášky Jana Streblova, Evy Tuzarové a Martina Šrytra.


Valná hromada ČADE 9. 11. 2013, pension Spálený mlýn, Mníšek pod Brdy

Účast celkem 7 lidí

1. Zahájení Valné hromady v 9:00.
2. Návrh na vypuštění funkce viceprezidenta.

Volby:
Prezident elect Radoslav Lacina (6 pro, 1 se zdržel)
Hospodář bude zvolen na 1. schůzi Výboru
Novým členem Výboru byl zvolen Jan Streblov (6 pro, 1 se zdržel)

Počet členů ČADE k 9. 11. 2013 celkem 82.

3. Zpráva o činnosti ČADE v roce 2013 - Workshop na horách byl úspěšnou akcí
4. ČADE zajistilo předplatné časopisu EJED ze 136 Eur na 79 Eur
5. ČADE se účastnilo IFED v Mnichově. Zasedání světového výboru IFED 2015 - JAR
6. Odměny členům Výboru. Za rok 2012 byla odměna účast na kongresu v Mnichově.
7. Příští Workshop (březen?) - zjistit, kdo z členů by měl zájem - 1 speaker + kazuistiky
8. Příští volební Valná hromada při Výročním kongresu 2015. V roce 2014 bude formou dotazníku, který se předá členům při prezenci, dotazníky se vyberou během kongresu a následně bude po kongresu vyhodnocení.
9. Zpráva o hospodaření ČADE (Radek Lacina)
10. Odsouhlasena změna jídla při kongresech - dát účastníkům balíček, příplatek za bufetový oběd.
11. Poptat přednáškové sály v ÚMG v Krči (270 míst), kontakt přes Petra Šimčíka
12. Návrh na zvýšení čl. příspěvku od roku 2014 na 2 500 Kč (6 pro, 1 se zdržel)
13. Zpráva Revizní komise (Martin Šrytr)
14. Poptat školicí středisko v Mostě a v Lounech (Janda Dental), zjistit ceny pronájmu.

Valná hromada ČADE 1. 12. 2012 v Čertousích u Prahy

Zahájení (Eva Tuzarová), program valné hromady byl schválen.
Zpráva o činnosti (E. Tuzarová).
Zpráva o činnosti pokrývá aktivity ČADE za minulou administrativní etapu od poslední valné hromady v září 2011.

1. Činnost akademie: Během posledního období vzrostl počet členů akademie z 35 na 115 členů. Přikládáme to jednak zvyšující se prestiži akademie a jednak jako důsledek změny výše členského příspěvku směrem dolů.
2. Návrh výše členského příspěvku byl stanoven pro rok 2013 na 2000,00 Kč.
3. VH odsouhlasila výši členského příspěvku.
4. V říjnu 2011 byla ČADE organizátorem Dental Summitu. Spolupráce Incheby s ČADE pro další rok již nepokračovala. D. Černý informoval o průběhu Dental Summitu.
5. výroční kongres se konal v červnu v Praze. Program přilákal kolem 200 účastníků, kteří se velmi živě zapojovali do diskuse. Protože se nám podařilo získat další nové sponzory a i naši tradiční sponzoři nám zachovali přízeň, dopadl kongres příznivě i ekonomicky.
6. Příští kongres 8. června 2013 – Umění a věda v dentální estetice. Účast přislíbil dr. Andrea Ricci, dr. Tomeček, dr. Svoboda, další jsou v jednání.
7. Výbor akademie se sešel 3x, Skype schůze každý měsíc, nebo dle aktuální situace.
8. Výbor akademie navrhl reorganizaci výboru – 4 členové + prezident. Minulý prezident se stává poradním členem výboru. VH návrh výboru schválila.
9. VH přijala návrh na odstoupení revizní komise.
10. E. Tuzarová jménem výboru poděkovala revizní komisi za její dosavadní práci.

VH hromada odsouhlasila složení výboru a zvolila novou revizní komisi:

Výbor ČADE:

Výkonný výbor:
prezident  Eva Tuzarová
viceprezident  Dan Černý
hospodář  Radek Lacina
minulý prezident Dan Svoboda

 

člen výboru Jiří Kaplan

Revizní komise: 3 členové
Martin Šrytr
Václav Fiala
Jan Vojík

Příští workshop 6. 4. 2013
Workshop + valná hromada 9. 11. 2013
6. výroční kongres ČADE – Věda a umění v dentální estetice - 8. června 2013 Praha
Program: dr. Ricci , dr. Svoboda, dr. Tomeček – další jednání

Členská základna: počet členů činí k 1. 12. 2012 115 – platících 86 - dlužníci budou upozorněni.

Činnost ČADE na mezinárodním poli
V listopadu 2011 se konal 7. Světový kongres IFEDu v Riu v Brazílii. (zastoupení ČADE – Eva Tuzarová)

8. světový kongres IFEDu se bude konat příští rok v Mnichově. Členové národních akademií, tedy i ČADE mají 20% slevu při registraci. Protože kongres probíhá těsně před Oktober Festem, je třeba zařídit si ubytování včas. Pokud dáme dohromady větší skupinu, je možné získat ještě skupinovou slevu, slevu od Lufthansy a podobně.

E. Tuzarová zašle e-mail členům akademie s informacemi o účasti na světovém IFED kongresu. Zasedání světového výboru se konalo jako obvykle v únoru v Chicagu. 32 členem IFEDu se stala JAR. ČADE získala historicky první grant, kterým IFED podporuje mladé a malé akademie. Jedná se o 3000 USD, financované firmou Nobel Biocare.

Předplatné časopisu:
Roční předplatné časopisu European Journal of Esthetic Dentistry stojí cca 136 euro. Nabídka při hromadném předplatném se dostane na hranici kolem 100 euro. Anglická a německá verze. D. Černý zašle členům akademie e-mail s informacemi o možnostech předplatného.

Problémové oblasti:
Malá aktivní účast členů na chodu akademie – viz valné hromady Nezájem o kongres a činnost ČADE ze strany pracovníků stomatologických klinik.

Prezident elect: VH hromada zvolila prezidentem elect Radka Lacinu.

Zpráva o hospodaření (Radek Lacina)
Radek Lacina seznámil VH s hospodařením ČADE za poslední období. Účetnictví zpracovala profesionální firma v Plzni. Daňové přiznání za rok 2011 bylo podáno v červnu 2012.

Návrh rozpočtu představil očekávané příjmy a výdaje a byl odsouhlasen VH.
Zpráva revizní komise (L. Kulhánek)

Různé
D. Černý navrhl formulář, který by měli podepisovat přednášející. Účelem je zamezit skrytým komerčním přednáškám.

Diskuse

Valná hromada ČADE 14. 6. 2008, 17:30 Hotel Pyramida - Kongresový sál

Program valné hromady - přehled
 1. Určení skrutátorů, zapisovatele.
 2. Shrnutí prvního roku působení ČADE
  • Obecné shrnutí – D. Černý
  • Finance – D. Svoboda, R. Lacina
  • Revizní komise – L. Kulhánek, M. Kasl, K. Konopka
 3. Úpravy stanov - volební systém (cyklus, president elect), korporátní členství
 4. Výše členských příspěvků
 5. Nabídka odběru časopisů
 6. Kurzy / kongres v roce 2008/2009
 7. Administrativní zázemí ČADE
 8. Různé
 9. Ukončení valné hromady