Co je Curriculum ČADE

CURRICULUM ČADE JE POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POD ZÁŠTITOU ČESKÉ AKADEMIE DENTÁLNÍ ESTETIKY Z.S. PRO ZUBNÍ LÉKAŘE S MINIMÁLNĚ TŘÍLETOU PRAXÍ V OBORU
 • 8 dvoudenních (pátek-sobota), na sebe navazujících kurzů na daná témata s důrazem na interdisciplinární spolupráci a plánování stomatologické terapie
 • Lektoři kurzů jsou certifikovaní členové ČADE
 • Maximálně 20 účastníků kurzu v jednom běhu, trvání vzdělávacího programu 24 měsíců
 • Kurzy jsou jak teoretické tak mají praktickou část k nácviku plánování terapie
 • Kurzy jsou pořádány na různých místech, aby měli účastníci možnost vidět zubní praxe jednotlivých lektorů
 • Každý účastník si na prvním kurzu vylosuje z certifikovaných členů ČADE svého mentora. S ním bude možnost konzultovat po celou dobu vzdělávacího programu získané informace a jejich použití v praxi.
 • Každý účastník se po dobu dvou let stává členem ČADE a může využívat veškeré výhody členství: volný vstup na workshopy, pořádané společností ČADE, a slevu na vstup na kongres ČADE.
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Ukázat důležitost a smysluplnost plánování, foto, rtg, CBCT, modely apod., kazuistiky
Místo konání:
3DK Praha
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Krátký fotokurz a lehké naznačení práce s fotkami, smile design - nástřel, e-lab
Místo konání:
3DK Praha
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Funkční a estetické tvary zubů, přirozené umístění zubů v obličeji, ukázka laboratorního Digital Smile Design a e-Lab
Místo konání:
Brno
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Estetika z pohledu ortodontisty, kotvení, spolupráce, vhodný věk, možnosti, druhy aparátů +/-
Místo konání:
Brno
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Materiály pro estetické rekonstrukce, typy preparace a jejich plánování
Místo konání:
Brno
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Adheze a její smysluplné využití + postupy, kde naopak nedává smysl, preparace
Místo konání:
Brno
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Ordinační pohled na smile design, okluze a artikulace, zvedání skusu apod.
Místo konání:
Brno
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Plánování estetiky analogově i digitálně, srovnání postupů, výhod i nevýhod
Místo konání:
Brno
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Parodontologický pacient a estetika/estetika měkkých tkání + praktická část
Místo konání:
Lékařské centrum Pardubice
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Plánování růžové estetiky, limity
Místo konání:
Lékařské centrum Pardubice
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Rozvaha + emergence profile + prakticky - zavedení + provizorní korunka
Místo konání:
3DK Praha
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
ošetření rozsáhlých defektů a bezzubých čelistí + praktická část
Místo konání:
3DK Praha
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Problem based planning/orto-chir spolupráce
Místo konání:
Velké Bílovice
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
problem based planning/orto-chir-protetika spolupráce
Místo konání:
Velké Bílovice
Délka kurzu:
3 hodiny
Obsah kurzu:
Orofaciální estetika, plastická chirurgie a ortognátní chirurgie
Místo konání:
3DK Praha
Délka kurzu:
3 hodiny
Obsah kurzu:
Průšvihy a jejich řešení
Místo konání:
Praha
Délka kurzu:
6 hodin
Obsah kurzu:
Praktické plánování ve skupinách s ukázkou řešení a diskusí
Místo konání:
3DK Praha

Podmínky curricula ČADE

 • zubní lékař s minimálně 3letou praxí v oboru
 • podpis smlouvy mezi Curriculum ČADE s.r.o. a lékařem (účastníkem kurzu) na absolvování vzdělávacího programu
 • cena vzdělávacího programu je 208 tisíc Kč vč DPH a je splatná v 8 fakturách, každá vždy 30 dní před pořádáním kurzu
 • vzdělávací program Curriculum ČADE je ukončen po absolvování všech osmi kurzů, lze tolerovat jednu absenci nebo náhradu kurzu s dalším během
 • v případě zájmu účastníka lze složit závěrečnou zkoušku - Kolokvium Curriculum ČADE

Kolokvium curriculum ČADE

 • nástavba absolvování Curriculum ČADE - Kolokvium
 • prezentace vlastních výsledků a diskuse nad nimi po absolvování všech sedmi kurzů vzdělávacího programu Curriculum ČADE
 • účastník dodá předem 5 zpracovaných kazuistik a porota vybere jednu, kterou účastník prezentuje. Při splnění odborných a prezentačních nároků udělí porota diplom Kolokvium Curriculum ČADE
 • předání diplomu proběhne slavnostně během Kongresu ČADE
 • ke Kolokviu je nutné se přihlásit nejpozději do 3 let od absolvování posledního kurzu, pokud tak účastník neučiní, je Curriculum ČADE ukončeno prostým absolvováním
 • termín Kolokvia bude vždy spojen s pořádáním červnového kongresu ČADE

Kdo mě bude kurzem provázet

JEDNOTLIVÉ KURZY VEDOU CERTIFIKOVANÍ ČLENOVÉ ČADE A ŠPIČKOVÍ DENTÁLNÍ ODBORNÍCI V ČECHÁCH
MUDr. Martin Tomeček
Jakub Hošek
MUDr. Filip Georges
MUDr. Petr Barták
MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D.
MUDr. Jan Streblov
MUDr. Ivo Nekvinda
MUDr. Radoslav Lacina
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.
MUDr. Jan Špiller
MUDr. Vladimír Filipi, Ph.D.
MUDr. Ivo Marek, Ph.D.
MDDr. Michal Novosad
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.
MDDr. Jan Stibal
MDDr. Jan Hulvert
MUDr. Jan Streblov | klinika 3DK Praha
 • 1996–2003 1. LF University Karlovy v Praze
 • 2000–2001 Universität Rostock 2009 Osvědčení ČSK - Praktický zubní lékař parodontolog
 • 2010 Curriculum Implantologie – Deutsche Gesellschaft für Implantologie

Po promoci pracoval v Pražském centru dentální implantologie. V roce 2010 založil spolu s Dr. Tomečkem Dentální kliniku 3DK. Věnuje se zejména parodontologii, implantologii a komplexním rekonstrukcím. Jako dlouholetý člen České akademie dentální estetiky a její prezident (2019–2020) se podílí na rozvoji mezioborové spolupráce s ortodontisty a dalšími specialisty. Přeložil několik odborných knih, je autorem publikací a mnoha přednášek a kursů na téma parodontologie, implantologie, plastická chirurgie parodontu, autotransplantace zubů a dalších. Přednášel na konferencích v Česku, na Slovensku, v Německu, Velké Británii a Švýcarsku.

MUDr. Martin Tomeček | klinika 3DK Praha
 • 1996 – 2002 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze
 • 2000 studijní pobyt na King’s College London (GB)
 • 2016 Regenerator Program, Istvan Urban, Szeged University, Budapest (HU)

Po promoci (2002) pracoval v zubních ordinacích v Praze a Dubaji (UAE). V roce 2010 spolužaložil s MUDr. Janem Streblovem zubní kliniku 3DK. Ve své profesní dráze se zaměřuje především na implantologii, estetickou a protetickou stomatologii. V roce 2016 absolvoval kurikulum implantologie a kostní regenerace „Regenerator Program“ profesora Istvana Urbana (Urban regeneration institute & Szeged University, Budapešť, HU). S velkým zápalem se věnuje dentální fotografii, interakci světla a materiálů. Je členem České akademie dentální estetiky. V přednáškové činnosti je autorem mnoha přednášek a praktických kurzů na téma kostní augmentace, dentální implantologie, management měkkých tkání, dentální fotografie, protetiky a dalších témat. Přednášel na konferencích v České a Slovenské republice, Švýcarsku, Portugalsku, Itálii, Jižní Korei. Je spoluautorem odborných článků: R.Rossi et al (Int J Esth Dent, 2020), S. Hein et al. (J Esth Restor Dent 2021).

MDDr. Jan Hulvert | klinika 3DK Praha
 • 2014 - 2018 - 1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze
 • 2019, 2020 a 2022 výherce soutěže ČADE Estetická rekonstrukce roku
 • 2022 certifikovaný člen ČADE

MDDr. Jan Hulvert absolvoval v roce 2017 obor stomatologie na 1. LF UK v Praze. Po absolutoriu pracoval v soukromých ordinacích v Táboře u MUDr. Ilji Bozadžieva a v Praze u MUDr. Alice Matlové. Od července roku 2018 pracuje na dentální klinice 3DK. Věnuje se hlavně komplexním rekonstrukcím zahrnující proteticko-chirurgické ošetření. Od roku 2022 je certifikovaným členem České akademie dentální estetiky.
Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí, jak českých, tak i zahraničních. V roce 2019, 2020  a 2022 vyhrál ocenění ČADE – Estetická rekonstrukce roku. Přednášel na řadě akcí v České a Slovenské republice.

MUDr. Vladimír Filipi, Ph.D. | klinika SORRISO Brno
 • 2005 Ukončení magisterského studia v oboru Stomatologie na LF MU v Brně.
 • 2005 Zahájení doktorandského studia v oboru Stomatologie na LF MU, téma Implantáty v ortodoncii.
 • 2005–2010 Asistent na Stomatologické klinice FNuSA Brno.
 • 2006 Odborná stáž v Mount Sinai Hospital, Toronto, Kanada.
 • 2007–2010 Předatestační příprava v oboru Ortodoncie FNuSA Brno.
 • 2010 Specializační zkouška v oboru Ortodoncie, téma: Cone Beam CT – analýza vhodných míst k zavádění kotevních minimplantátů.
 • 2010 1. místo v soutěžní sekci přednášek Kongresu ČOS v Brně.
 • 2010 Členství v American Association of Orthodontics (AAO), členství v World federation of Orthodontics (WFO).
 • 2010–nyní Specialista v oboru ortodoncie, soukromá dentální klinika Sorriso.
 • 2013 Obhajoba dizertační práce na téma Implantáty v ortodoncii.
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D. | Centrum zubní implantologie Nové Zuby Praha

Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor stomatologie a všeobecné lékařství. V letech 1992–2003 působil jako ústní a čelistní chirurg. Od roku 2003 pracuje jako chirurg v privátním Centru zubní implantologie. ITI fellow a od roku 2012 je hlavním organizátorem ITI Studijního klubu Praha. Člen ČADE od roku 2018.

MUDr. Radoslav Lacina | Centrum dentální péče Praha
 • 2000 Absolvoval stomatologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000–2002 Pracoval jako lékař absolvent v soukromé stomatologické ordinaci v Praze
 • 2002 Získal licenci ČSK pro praktické zubní lékařství
 • 2002–2003 Pracoval jako praktický zubní lékař v zahraničním lékařském centru Medicover
 • 2003 Otevřel soukromou ordinaci v Praze na Vinohradech
 • 2005 Zavedl specializaci mikroskopické endodoncie
 • 2005 Zavedl specializaci implantologie
 • 2008 Otevřel Centrum dentální estetiky

Pracuje jako odborný konzultant pro české zastoupení jednoho z největších světových výrobců stomatologických materiálů 3M ESPE (USA) www.3mespe.cz Pracuje jako školicí lékař pro české zastoupení největšího výrobce materiálů pro endodoncii Maillefer (Švýcarsko) www.maillefer.cz Pravidelně publikuje v odborných časopisech a pořádá odborná školení na téma endodoncie a dentální estetika. Zakládající člen odborné společnosti Česká akademie dentální estetiky www.czade.cz Zakládající člen odborné společnosti Akademie mikrochirurgické endodoncie www.endodoncie.cz Absolvoval odborná školení u předních světových stomatologů ve Švýcarsku (Dr. Cantatore – endodoncie, Dr. Dietschi – kompozita), Itálii (Dr.Fradeani – estetika a protetika), USA (Dawson Academy – estetika a poruchy čelistního kloubu)

MUDr. Ivo Nekvinda | N-MED Lékařské centrum Pardubice

Parodontologie, Implantologie, Mikrochirurgie, Stomatochirurgie Člen ITI, IKCR, Stomatochirurgické společnosti, Parodontologické společnosti, Promikro Akreditované pracoviště pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru stomatochirurgie, parodontologie Přednášková činnost v oboru Implantologie, Plastické mukogingivální chirurgie, Parodontologie

Prof. MUDr.et MUDr. René Foltán, Ph.D.

Dr. René Foltán dosáhl svého vzdělání na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde po dokončení studia oboru stomatologie absolvoval také studium na fakultě všeobecného lékařství. Po studiu všeobecné medicíny spojil svou další kariéru s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, kde se na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie stal odborným asistentem v roce 1996. Klíčovou částí jeho dalšího vzdělání v oblasti maxillofaciální chirurgie bylo absolvování odborných stáží v zahraničí, zejména na University Hospital Zurich u Prof. H. Sailera a Royal Surrey County Hospital, Guildford ve Velké Británii, kde pracoval pod vedením P. A. Johnsona a Prof. Haerse nejprve jako rezident a poté jako specialista. V roce 2006 složil evropskou atestaci v oboru maxillofaciální chirurgie (FEBOMFS). V roce 2007 dokončil doktorandské studium a získal titul PhD za práci „Genioglossus advancement v terapii obstrukční spánkové apnoe (OSAS)“. Docentury dosáhl Dr. Foltán v roce 2011. Jeho hlavní oblastí zájmu je ortognátní chirurgie u pacientů se závažnými skeletálními vadami a léčba pacientů se syndromem spánkové apnoe. Je autorem mnoha přednášek na českých i mezinárodních kongresech a také mnoha vědeckých článků. Doc. Foltán je v současnosti přednostou Stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, dále členem a vědeckým sekretářem České společnosti maxillofaciální chirurgie JEP, členem a zástupcem České republiky při Evropské společnosti maxillofaciální chirurgie a členem mnoha dalších odborných společností.

MUDr. Petr Barták | Asklepion Praha
 • 1994 ukončení studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Od září 1995 do března 1998 sekundární lékař I. stomatologické kliniky VFN v Praze.
 • Červen 1997 atestace I. stupně v oboru stomatologie.
 • Od dubna 1998 zaměstnán jako zubní lékař v Lasercentru Asklepion v Praze.
 • Od listopadu 1998 držitel licence – Osvědčení o odborné způsobilosti České stomatologické komory.
 • Od 2. 7. 2002 držitel Pověření pro činnost praktický zubní lékař – učitel České stomatologické komory.
 • K 1. 1. 2005 jmenován primářem stomatologického oddělení Kliniky a institutu estetické medicíny Asklepion v Praze.
 • Je učitelem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Člen Implantologického klubu ČR, člen České společnosti protetické stomatologie, certifikovaný člen ČADE, člen American Academy of Implant Dentistry.

Recenzent LKS - recenzovaného odborného a stavovského časopisu České stomatologické komory.

Člen redakční rady mezinárodního odborného časopisu pro zubní lékaře a zubní techniky Quintessenz.

Podílí se na vývoji implantačních systémů.

V praxi se zaměřuje zejména na komplexní rekonstrukce chrupu a na dentální implantologii.

Pravidelně se účastní tuzemských i mezinárodních vzdělávacích akcí a kongresů, pravidelně publikuje a přednáší doma i v zahraničí.

MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D.
 • 2005 ukončil studium stomatologie na Masarykově univerzitě v Brně
 • 2005-2007 asistent na Stomatologické klinice FN U sv. Anny v Brně
 • od 2007 zubní klinika Sorriso – Brno
 • od 2007 asistent na Univerzitní klinice zubního lékařství v Ženevě – Švýcarsko
 • od 2009 doktorand na Univerzitě v Amsterdamu ACTA – Holandsko

V současnosti dělí svůj pracovní čas mezi Univerzitní kliniku v Ženevě, kde má na starosti praktickou výuku studentů zubního lékařství, výzkum nových dentálních materiálů na Univerzitě v Amsterdamu ACTA a zubní kliniku Sorriso v Brně, kde se zaměřuje na estetickou stomatologii a implantologii.

MUDr. Gregor je autorem desítky publikací na téma adhezivní stomatologie. Pravidelně přednáší na zahraničních kongresech a vede praktické kurzy pro zubní lékaře (ČR, Švýcarsko, Anglie, Řecko, Německo, Slovensko)

MUDr. Ivo Marek, Ph. D. | STOMMA Břeclav/Praha | specialista v ortodoncii

Kvalifikace

 • 1990 Promoce, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor stomatologie
 • 1996 Specializační zkouška I. stupně v oboru stomatologie
 • 1999 Specializační zkouška II. stupně v oboru ortodontie (čelistní chirurgie)
 • 1994 Osvědčení ČSK o odborné způsobilosti pro obor praktické zubní lékařství
 • 1995 Osvědčení ČSK pro funkci praktický zubní lékař – učitel
 • 1999 Osvědčení ČSK o odborné způsobilosti pro obor ortodoncie
 • 2008 Obhajoba dizertační práce, ukončení doktorandské studia a obdržení titulu Ph.D.

Každoroční pasivní i aktivní účast na výročních kongresech Americké ortodontické asociace, Evropské ortodontické asociace a České ortodontické asociace, účast na mnoha dalších zahraničních a domácích odborných akcích.

Přehled odborné praxe

 • 1984–1990 LF UP v Olomouci, student stomatologie
 • 1990–1991 Nemocnice s poliklinikou Břeclav, zubní lékař
 • 1992 studijní pobyt Dental school UBC Vancouver, Canada
 • 1992–1994 Nemocnice s poliklinikou Břeclav, zubní lékař
 • 1994–1996 privátní stomatologická praxe, Břeclav
 • 1996–1999 LF UP v Olomouci (II. stomatologická klinika), postgraduální studium
 • 1999–doposud LF Univerzity Palackého v Olomouci (II.stomatologická klinika, odd. ortodoncie), lektor
 • 2000–2012 LF Masarykovy univerzity v Brně (klinika stomatologie, odd. ortodoncie), lektor
 • 2003–doposud LF Univerzity Karlovi v Praze (stomatologická klinika, odd.ortodoncie), lektor
 • 2007–doposud Odborný asistent na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc
 • 2007–2012 Part time - Smile Clinic, Dublin, Irsko
 • 2007–doposud: odborný asistent na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP Olomouc (výuka postgraduálních i pregraduálních studentů)

Je členem v mnoha odborných společnostech (více na https://www.stomma.cz/nas-tym/mudr-ivo-marek-ph-d) Čestný člen Implantologického klubu ČR (uděleno v roce 2007 jako prvnímu ne-implantologovi za zásluhy o rozvoj mezi obory implantologie a ortodoncie recenzent časopisu Ortodoncie od roku 2010, recenzent časopisu The Angle Orthodontist od roku 2011, recenzent časopisu Journal of Aligner Ortohodontics od 2017 místopředseda v České ortodontické společnosti od roku 2012 zástupce ČOS v EFOSA international ambassador za ČR v Americké ortodontické asociaci (AAO) od roku 2014

MDDr. Michal Novosad | STOMMA Břeclav

Vzdělání

 • 2011 Promoce, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor Zubní Lékařství

Profesní kariéra

 • 2011–2012 ( Royal Sussex County Hospital Brighton, UK, oddělení maxillofaciální chirurgie
 • 2012 Eastbourne District General Hospital, Eastbourne, UK, oddělení maxillofacialní chirurgie
 • 2013–doposud Stomatologické Centrum STOMMA Břeclav

Vědecká činnost

 • 2010 SVOČ, Stabilita augmentovaných tkání v okolí implantátů, školitel doc. MUDr. M. Starosta Ph.D.

Certifikáty

Absolvoval Advanced Surgical Master Curriculum in Regenerative Implant Dentistry vedenou Dr. Istvanem Urbanem, pod záštitou Univerzity of Szeged, Budapešť, Maďarsko, stáže leden - květen 2019 Pravidelně se zúčastňuje mnoha vzdělávacích akcí, kongresů doma i v zahraničí. Publikuje články a přednáší nejčastěji v tandemu s MUDr. Ivo Markem, Ph.D.

MUDr. Filip Georges | klinika Diente Brno
 • Po promoci (2007) pracoval 4 roky v zubní ordinaci v Brně.
 • V roce 2011 založil stomatologické centrum Diente.
 • V roce 2020 přestěhoval celé pracoviště na novou adresu, kde vzniklo 12 nových stomatologických ordinací (8 stomatologie + 4 ortodoncie). Začal přímo spolupracovat s Ortodoncií GALA vedenou Dr. Gabrielou Krejčí.

Ve své profesní dráze se zaměřuje především na estetickou a protetickou stomatologii. Je certifikovaným členem České akademie dentální estetiky a endodontické společnosti Promikro. V přednáškové činnosti se soustředí na plánování komplexních případů a jejich léčbu.

Jan Stibal | STOMMA Mikulov
 • 2014 - absolvoval s vyznamenáním obor Zubní lékařství na LF UPOL
 • 2020 - absolvent programu endodontické specializace IPSE
 • 2021 - certifikovaný člen České akademie dentální estetiky
 • 2023 - člen ITI

Promoval v roce 2014 na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v posledním ročníku studia absolvoval studijní pobyt na Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), následně nastoupil na STOMMA kliniku v Mikulově, kde pracuje dodnes.
Zabývá se především endodoncií a protetickou fází ošetření u komplexních případů řešených ve spolupráci s ortodontistou a implantologem.
Je absolventem programu endodontické specializace IPSE, jedním z certifikovaných členů České akademie dentální estetiky a členem ITI (International Team for Implantology).
Je autorem a spoluautorem řady přednášek, kurzů a odborných článků na téma nekariogenních defektů chrupu a interdisciplinární spolupráce.

Jan Špiller
 • 2003 – absolvent stomatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializace v oboru implantologie a dentoalveolární chirurgie

Absolvent řady kurzů, přednášek a kongresů u nás i v zahraničí:

 • EAO Barcelona 2007
 • AAID San Diego 2008
 • AAID Boston 2010
 • International Expert Symposium
 • All Ceramics meets Implant Esthetics, Berlin 2012
 • EAO, Kodaň 2012
 • Competence in Esthetics 2012 Zagreb
 • Europerio Londýn 2015
 • Urban Regeneration Institut- vertical augmentation 2016
 • Urban Regeneration Institut – IDR, DaRosa course 2021
 • ČADE, PDD, ČES, IKČR, LASAK, STRAUMANN a další - ČR

Profesní zkušenosti

 • 2011 – Dentální centrum Podkovka
 • 2005–2011 – stomatologické oddělení kliniky Asklepion v Praze a Karlových Varech / 2010-2011- zástupce primáře.
 • 2003–2005 – soukromá ordinace MUDr. Marie Pekárkové

Členství

 • Česká akademie dentální estetiky
 • Implantologický klub ČR
 • American Academy for Implant Dentistry
 • ITI-International Team for Implantology
Jakub Hošek | zubní laboratoř Precident Praha

V roce 1996 ukončil studium na SZŠ Alšovo nábřeží - obor zubní technik. Od té doby pracoval v několika zubních laboratořích pod českým i německým vedením. V letech 2000 až 2003 cestoval v zahraničí a nakonec pracoval jeden rok ve Velké Británii jako keramik v zubní laboratoři Bearwood Prosthetics. Po návratu 2003 založil laboratoř Precident, kde pracuje dodnes. Ve své laboratoři se soustředí na celokeramické práce a estetické rekonstrukce kotvené na zubech i implantátech. Laboratoř Precident přestala s výrobou kovových a kovokeramických náhrad již v roce 2010. Jakub Hošek publikoval několik článků a prezentací u nás i v zahraničí v českém i anglickém jazyce. Přeložil do češtiny řadu článků a prezentací. Pracoval v redakci Stomateam. Zorganizoval celodenní vzdělávací akci Zirkonia Session, na které se podílela řada špičkových odborníků. Pracoval řadu let jako Country Specialist a odporný poradce pro mezinárodní firmu Kulzer Dental. Podílel se na vývoji globálně úspěšné keramiky Heraceram 750. Z náhlých zdravotních důvodů byl nucen zrušit domluvené turné přednášek téměř po celém světě a spolupráci s Kulzer Dental. V současné době se věnuje pouze laboratoři Precident a zajímá se zejména o morfologii zubů a efektivnost výrobních kroků ve stomatologii. Je certifikovaným členem ČADE - Česká akademie dentální estetiky. V současnosti přednáší o morfologii zubů, DSD, virtual wax up a vede vzdělávací projekt Dental Morphology Sketching.

 

Chci se přihlásit

To nás samozřejmě velmi těší. Vyplňte, prosím, formulář a odešlete. Přihláška se stává závaznou ve chvíli podepsání smlouvy oběma stranami.
ČTVRTÝ BĚH CURRICULA BUDEME ZAHAJOVAT V LEDNU 2025 A JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN. Registrujte se ale, prosím, na další běhy.

Přihlásit se na kurz

Nejčastější dotazy

Cena vzdělávacího programu je 208 tisíc Kč vč. DPH a je splatná v 8 fakturách. Faktura Vám bude zaslána vždy 30 dní před pořádáním kurzu. Pro účastníka zajišťujeme vzdělávací program, občerstvení na kurzu, společenskou večeři v pátek a prohlídku praxe. Ubytování a cestovní náklady jsou v režii každého účastníka.
Ano, je. Celý vzdělávací program obsahuje 8 kurzů a pro jeho absolvování je nutné zúčastnit se všech.
Místo konání kurzu se bude měnit, aby účastník kurzu viděl vícero dentálních praxí. V tabulce výše u každého kurzu po rozkliknutí uvidíte místo konání
Ne, nemusíte. Vzdělávacího programu Curricula se může zúčastnit každý zubní lékař s minimální praxí 3 roky v oboru.

Potřebujete ještě více informací?

Jsme tu pro vás a kontaktovat nás můžete emailem info@czade.cz nebo telefonicky +420 608 981 443