Výbor akademie

Členové výboru jsou voleni na valné hromadě na funkční období 3 let. Nový výbor tedy bude ve funkci od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.
Další volební valná hromada proběhne 3. června 2023.

President
MUDr. Filip Georges

Hospodář
MUDr. Jan Špiller

Člen výboru
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.
 

Členové výboru od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

President
MUDr. et MDDr. Jiří Kaplan

Hospodář
MUDr. Filip Georges

Člen výboru
MUDr. Jan Špiller


Členové výboru od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. 

President
MUDr. Jan Streblov

Hospodář
MUDr. et MDDr. Jiří Kaplan

Člen výboru
MUDr. Filip Georges


Členové výboru od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. 

President
Martin Šrytr

Hospodář
Jiří Kaplan

Člen výboru
Jan Streblov