Cena České akademie dentální estetiky 2019

Vážení milovníci dentální estetiky,
první ročník soutěže o Cenu České akademie dentální estetiky v kategoriích malá a rozsáhlá rekonstrukce chrupu se opravdu vydařil. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 lékařů, z nichž se někteří účastnili obou kategorií. Výbor ČADE z obou vybral 3 kazuistiky, které nominoval na vítěze a z nich následně při 12. výročním kongresu ČADE vybírali dr. Denis Krutikov a dr. Petr Hajný. 

Vítězem kategorie Malá estetická rekonstrukce se stal MDDr. Jan Hulvert
Vítězem kategorie Rozsáhlá estetická rekonstrukce se stal MUDr. Michal Paulus

Oběma srdečně gratulujeme - ceny předali dr. Krutikov a dr. Hajný a oba vítězové mají tak na rok 2020 členství v ČADE zdarma a k tomu vstup na 13. výroční kongres.

Všem účastníkům gratulujeme! Váš zájem nás velice potěšil a věříme, že i do budoucna bude tato soutěž pro všechny inspirací a motivací k lepším estetickým výsledkům.CENA ČESKÉ AKADEMIE DENTÁLNÍ ESTETIKY 2019
O NEJLEPŠÍ ESTETICKOU REKONSTRUKCI CHRUPU


Kategorie 1
MALÁ ESTETICKÁ REKONSTRUKCE (rozsah 1–2 zuby)

Kategorie 2
ROZSÁHLÁ ESTETICKÁ REKONSTRUKCE (rozsah 3 zuby až celý chrup)


Za minimální potřebnou dokumentaci se považuje:
Fotodokumentace a rentgenová dokumentace před zahájením léčby. 
Fotodokumentace a rentgenová dokumentace po skončení léčby. 

Za vhodné se považuje:
Doplnit obrazovou i rentgenovou dokumentaci různých léčebných fází.

Dále je nutné uvést:
Jméno ošetřujícího lékaře, případně i dalších členů týmu (specialista, zubní technik nebo dentální hygienistka), kteří se na rekonstrukci podíleli. 

Estetická rekonstrukce není nijak omezena rozsahem náhrady zubních tkání ani materiálem. Může se tak jednat o rekonstrukce s využitím např. bělení a dostavby růžku až po rozsáhlé augmentace kosti a rekonstrukci celých čelistí pomocí implantátů a rozsáhlých protetických prací. Nerozhoduje ani tak typ rekonstrukce, jako kvalita odvedené práce a kvalita prezentace. 

Prezentace ve formátu PowerPoint nebo KeyNote posílejte na adresu info@czade.cz do 20. května 2019.
Pokud by prezentace byla příliš velká na zaslání e-mailem, využijte pro zaslání některou z cloudových služeb (např. Dropbox, uschovna.cz, drsejf.cz apod.). Z důvodu ochrany dat soubor zaheslujte a heslo zašlete na tel. číslo +420 774152335.

Modelová prezentace ke stažení:
Powerpoint
Keynote

 
Hodnocení probíhá následujícím způsobem:
Výběr tří nejlepších rekonstrukcí v každé kategorii provede výbor ČADE. 
Vítěze v každé kategorii poté vyberou a cenu předají letošní přednášející na kongresu (1. června 2019) – tedy Denis Krutikov a Petr Hajný. Vítěz každé kategorie má možnost prezentovat svůj případ v rámci kongresu ČADE.

Vítěz získá roční členství v ČADE pro rok 2020, včetně vstupu na kongres a workshopy!     

Těšíme se na Vás a Vaše prezentace
Za výbor ČADE – MUDr. Jan Streblov