Ve čtvrtek 1. září se část certifikovaných členů ČADE zúčastnila workshopu dr. Josefa Kunkely na téma Intraorální skenery.

Pro obrovský zájem o tento workshop připravujeme jeho opakování v prvních měsících roku 2023.

 
Program workshopu:
 • Zevrubné porovnání intraorálních skenerů a představení srovnávací studie.
 • Konfokální a triangulační snímání dutiny ústní. 
 • Co je to přesnost intraorálních skenerů?
 • Jak se liší skenovaní ozubené čelisti, bezzubé čelisti a implantologického pacienta – představení skenovacích algoritmů
 • Rozdíly v retrakci gingivy pro digitální otisk oproti konvenčnímu otisku
 • Význam určení hranice preparace 
 • Přesnost a variabilita skenovacích tělísek v implantologii
 • Rozdíl mezi trojrozměrnými obrazovými soubory stl, obj, ply, dxd, dcm,…
 • Cloud řešení ukládání skenů versus statické server uložiště
 • Praktický nácvik se skenery:  Trios3 (3Shape), Primescan (DentsplySirona), iTero Element 5D Plus (Align), i700 (Medit), Aoralscan 3 (Shining 3D)
 • Efektivní workflow skenování a delegování činnosti
 • Skenování jako diagnostický nástroj
 • Význam extraorálního skenu obličeje
 • Export obličejového skenu do laboratorního sw