CENA ČESKÉ AKADEMIE DENTÁLNÍ ESTETIKY O NEJLEPŠÍ ESTETICKOU REKONSTRUKCI CHRUPU

zná pro letošní rok své vítěze
V Kategorii 1 - MALÁ ESTETICKÁ REKONSTRUKCE (rozsah 1–2 zuby) zvítězil MDDr. František JančíkV Kategorie 2 - ROZSÁHLÁ ESTETICKÁ REKONSTRUKCE (rozsah 3 zuby až celý chrup) zvítězil MDDr. Juraj Chorvát