Dne 30. 4.2021 se konalo v Pivovaru Dalešice (Dalešice 71) zasedání valného shromáždění ČADE. Dle prezenční listiny bylo přítomno 21 členů z 39 registrovaných ke dni 30. 4.2021. Někteří členové byli v zastoupení. Valné shromáždění bylo dle stanov ČADE usnášeníschopné
Po zprávě hospodáře o výsledcích hospodaření akademie za rok 2018-2020 přistoupilo shromáždění k volbě výboru ČADE na volební období 1. 1. 2021-31. 12. 2022.
Do výboru byli zvoleni jednomyslně MUDr. Filip Georges, MUDr. Jiří Kaplan, MUDr. Jan Špiller.
Na místě se členové výboru domluvili na konání prvního jednání výboru dne 1. 5. 2021.

Dne 1. 5. 2021 se konalo první zasedání výboru ČADE. Dle prezenční listiny byli všichni tři členové výboru přítomni. 
Po diskuzi členů o možnostech a vizích spolku v dalším období přistoupil výbor ČADE k volbě jednotlivých funkcí výboru ČADE na volební období 1. 1. 2021-31. 12. 2022.

Prezidentem byl jednomyslně zvolen MUDr. et MDDr. Jiří Kaplan
Viceprezidentem byl jednomyslně zvolen. MUDr. Jan Špiller
Hospodářem byl jednomyslně zvolen MUDr. Filip Georges