Workshop, Valná hromada, kongres ČADE

V prvním červnovém týdnu nás čeká řada akcí, na kterých byste něměli chybět!

WORKSHOP

Ve čtvrtek 2. června jsme pro členy ČADE připravili workshop na téma Nekariogenní defekty chrupu - od diferenciální diagnózy po možnosti terapie, který povedou dr. Jan Stibal a dr. Filip Georges. Akce se uskuteční v Art Deco Imperial hotel Prague, Ball room, Na Poříčí 15, Praha 1 od 17 hodin a bude obsahovat dva 1,5 hod dlouhé bloky přednášek. Více informací a registraci naleznete ZDE.
 

STUDY CLUB PRO CERTIFIKOVANÉ ČLENY ČADE

V pátek 3. června 2022 se v prostorách ÚMG AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 uskuteční setkání certifikovaných členů ČADE. Trvání: 9:00-16:00. Každý z certifikovaných členů bude mít cca 10 min prostor pro prezentaci + 5 min k diskuse.

VALNÁ HROMADA

V pátek od 16 hodin budeme pokračovat Valnou hromadou ČADE. Setkání bude probíhat stejně jako sobotní kongres v Haškově posluchárně na ÚMG AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. V rámci Valné hromady proběhne přednesení změny stanov společnosti a jejich následné schválení, potřebujeme tedy účast nejméně 30% členské základny.
Těšit se také můžete na dvě certifikační přednášky dr. Jana Hulverta a dr. Aleny Krugové. Prosím registrujte se ZDE.

Maraton akcí ukončíme v sobotu 4. června od 9 hodin

15. VÝROČNÍM KONGRESEM ČADE

Hlavní přednášející Florin Cofar z Rumunska přednese ve třech blocích přednášku na téma Mezioborová spolupráce v digitální éře, jejíž cílem bude poskytnout vhled do plánování léčby a provádění rekonstrukčních případů se zaměřením na klíčové body daných procesů. V rámci ní bude vysvětleno, jak může technologie zkrátit a zefektivnit proces, aniž by to šlo na vrub víceúčelovosti, kterou tradičně poskytuje analog.
Doc. Andrej Thurzo ze Slovenska zase představí ve své přednášce 3D tlač a AI v ortodoncii smerom k regeneratívnemu zubnému lekárstvu představí na konkrétních případech z praxe postupy jak 3D diagnostiku tváře uchopit nejen analyticky ale i ji prakticky zapracovat do rutinního pracovního postupu diagnostiky, který lze využít nejen v ortodoncii. Registrace na kongres ZDE

Těšíme se na vaši účast!

Za Českou Akademii Dentální Estetiky

Mgr. Irena Čani
.........................................................
ČADE z.s.

Tel.: 608 981 443, 773 245 242
E-mail: info@czade.cz
https://www.czade.cz
Připojte se k nám na facebooku