Vážení členové ČADE,
dovolte mi Vás pozvat na v pořadí již 14. workshop a Valnou hromadu ČADE
 
Téma: Moderní technologie versus staré osvědčené
Termín: sobota 4. 11. 2017 (možnost přespání do neděle)
Místo konání: Mělník, hotel Olympionik, www.hotel-olympionik.cz
 
Každý člen ČADE si může s sebou vzít hosta jednoho nečlena za poplatek 500 Kč. Jméno hosta, prosím, uveďte v registraci na www.czade.cz.
 
Pro účastníky je rezervováno 10 dvoulůžkových pokojů v hotelu Olympionik na Mělníku, kde bude probíhat i samotná valná hromada a workshop.
Ubytování si zajišťuje každý sám. Možnost rezervace pokoje je do 6. 10. 2017 pod heslem "ČADE". www.hotel-olympionik.cz
 
Harmonogram
sobota 4. 11.
13:00-14:00 Valná hromada
14:00-17:00 Příspěvky na téma "Moderní technologie versus staré osvědčené": Eva Tuzarová, Jiří Kaplan, Martin Šrytr
18:00-20:00 večeře
20:00-23:00 Společenský večer