Vážení a milí členové ČADE,
z důvodu vládních opatření a nastalé situaci musíme listopadový Workshop a Valnou hromadu ČADE opět odložit. V tomto roce se akce určitě konat již nebude. Hostům členů, kteří uhradili poplatek, částku vrátíme na stejný účet, z kterého byla hrazena (pod stejným VS).

Děkujeme za pochopení. Moc jsme se na vás všechny těšili, nicméně doba tomu teď nepřeje. Věříme však, že příští rok bude trochu optimističtější a my se začínáme soustředit na kongres.

Přejeme hodně sil a pevné zdraví
Výbor ČADE